Musicalia manuscripta Chori Sacro-Lindensis

18/07/2021 admin 0

Niniejszy katalog prezentuje zawartość unikatowej kolekcji rękopisów muzycznych proweniencji jezuickiej pochodzących z sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce (Heiligelinde), przechowywanej obecnie w Bibliotece Bobolanum w Warszawie. Zasób ten obejmuje […]

No Image

Zbiór artykułów w Fontes

04/10/2018 admin 0

W ramach serii B projektu “Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)” ukazało się wydawnictwo Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu […]