Dominika Grabiec

grabiec Dominika Grabiec studiowała muzykologię oraz italianistykę na Uniwersytecie Warszawskiem, jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Od 2008 r. jest pracownikiem Katalogu Źródeł Muzycznych w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat symboliki instrumentów muzycznych w scenach pasyjnych w średniowiecznym malarstwie włoskim.